logo
rozváděč plot firma dvířka rozváděč rozváděč
VÝROBNÍ PROGRAM
NOVINKY
Elektroměrové rozváděče s protipožární odolností EW60-DP1
EW60-DP1 Vzhledem k častým poptávkám zákazníků na zapuštěné elektroměrové rozváděče s protipožární certifikací naše firma vyvinula novou řadu těchto elektroměrových rozváděčů s protipož. odolností EW60-DP1. Konstrukce původních skříní RE zapuštěných do zdi byla upravena tak, aby vyhověla požadované protipožární odolnosti v krytí IP43/20, prostředí obyčejné, v souladu s ČSN EN 60439-3, ČSN 35 7030. Rozváděče jsou vhodné všude tam, kde je požadována protipož. odolnost, ale není vzhledem k menším prostorám možné instalovat elektrorozvodná jádra na zeď. Povrchová úprava – práškový plast strukturální RAL 7035. Jiný odstín dle dohody.
e-shop

Nástěnná elekrorozvodná jádra s protipožární odolností pro panelovou výstavbu


Elektrorozvodná jádra

Elektrorozvodná jádra s protipožární odolností EW60-DP1 jsou již tradičně vyráběným a osvědčeným rozvaděčem f. ELZAM Bystřany spol. s. r. o., který je úspěšně využíván celou řadou montážních firem.

Jádro se skládá ze dvou montovaných celoocelových skříní v provedení na povrch s krytím IP43/20c v souladu s ČSN EN 60439-3, ČSN 35 7030.

Elektrorozvodná jádra se vyznačují vysokou pevností (síla plechu stěn a dveří je 2mm.) a proto umožňují snadnou montáž především při rekonstrukci ve staré panelové výstavbě.

Spodní část tvoří elektroměrová skříň, která se skládá z tělesa skříně a z vyjímatelné elektroměrové montážní vložky pro osazení elektroměry, krycího plechu jističů a krycího plechu řadových svorek.

Horní část - společná spotřeba - je osazena malou vyjímatelnou vložkou s nosníky pro DIN lišty. Je určena pro instalaci podružných zařízení, např. zvonků atd.

Elektroměrová vložka se vyrábí v provedení pro 4 (max. 6) a pro 6 (max. 9) elektroměrových míst (nebo v kombinaci elektroměr- HDO) dle požadavku zákazníka.

Osazení jističi od jakéhokoli výrobce dle požadavku zákazníka.

Povrchová úprava – standardně prášková barva RAL 7035 struktura. Na přání a po dohodě je možno dodat v jakékoli jiné barvě.

Typ  Rozměry: š/v/h [mm]  nebo Počet 1f + 3f elektroměrů nebo HDO
Počet 3f elektroměrů  Počet 1f elektroměrů 
PEJ 4EW 60 DP1 (2x2) 470 / 2400 / 280 4 4 dle požadavků *)
PEJ 4EW 60 DP1 (2x2) 470 / 2500 / 280 4 4 dle požadavků *)
PEJ 6EW 60 DP1 (2x3) 670 / 2400 / 280 6 6 dle požadavků *)
PEJ 6EW 60 DP1 (2x3) 670 / 2500 / 280 6 6 dle požadavků *)
PEJ 9EW 60 DP1 (3x3) 670 / 2400 / 280 9 9 dle požadavků *)
PEJ 9EW 60 DP1 (3x3) 670 / 2500 / 280 9 9 dle požadavků *)
PEJ 6EW 60 DP1 (3x2) atyp 470 / 2500 / 280 6 6 dle požadavků *)
*) Nutno dodržet požadované rozměry montážního místa dle připojovacích podmínek v daném energetickém regionu.


↓ Fotogalerie

PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
zavřené
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
otevřené
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
elektroměrová vložka
(bez krycích plechů)
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
vývodová svorkovnice
(bez krycích plechů)
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
horní díl - vložka spol.spotřeby
(bez krycích plechů)
PEJ2-6 EW30-DP1
vestavba v
panelovém domě
PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1
PEJ2-6 EW30-DP1
vestavba v
panelovém domě
(detail dvířek)
PEJ2-6 EW30-DP1
vestavba v
panelovém domě
(detail dvířek)

↓ Technický popis
V základním provedení je u všech jader osazen před 1 f elektroměrem jistič 25/1/B, před 3f elektroměrem je osazen jistič 25/3/B. V elektroměrové skříni je ve spodní části pod plombovatelným krytem umístěna svorkovnice pro odbočení nepřerušovaného hlavního domovního vedení. Typově je sestavena z jednotl. svorek SEZ6320-45 do průřezu 150mm2 Al či Cu nebo je umístěna stoupací svorkovnice SEZ 6323-95 pro 95mm2 Al / 70mm2 Cu. Pod tímto krytem jsou rovněž umístěny jističe před elektroměry. Nad tímto krytem je montážní panel pro montáž elektroměrů či HDO. Nad panelem pak pod krycím plechem jsou umístěny řadové svorky pro vývody z elektroměrů.
Stoupací vedení je vedeno v zadní části skříně.
Na skříni elektroměrové je přišroubována skříň přístrojů společné spotřeby . Tato se skládá z tělesa skříně, vyjímatelné montážní vložky, krycího plechu přístrojů. Přístrojová náplň dle konkrétního požadavku (není zahrnuta do ceny uvedené v ceníku jader).
Obě skříně mají dveře s celoocelovým zámkem s vnitřním čtyřhranem na trnový klíč.
Jmen. hodnoty: Stoupací vedení 3PEN 400V/TN-C , odbočky z elektroměrů 3 N PE 400V/TN-C-S. hl. Vedení do 100A, odbočky do 80A, ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 samočin. odpojením od zdroje. Pro připojení ochranného vodiče PE jsou rozváděče vybaveny vnitřní ochr. svorkou. Ta je vodičem připojena ke stoupacímu vedení ve svorkovnici PE.
Montáž je prováděna na stěnu kotvícími součástmi. K tomu účelu jsou na nosné konstrukci připraveny montážní úchyty. K montáži je nutno použít požárně testované ocel. kotvy např. FAZ 10/10/GS M10 OBO Bettermann.
Těsnost jádra u stropu je zajištěna vyzdívkou či speciální požárně odolnou pěnou např. protipož.tmel Intumex MA WEISS 29304 A - Intumex GmbH Austria. Prostor před rozváděčem musí být min. 80cm. Rozváděče musí být přístupné z veřejné komunikace. Nesmí být umístěny nad ramenem schodiště. Při montáži musí být dodrženy předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-5-54. Montáž musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací po konzultaci s příslušným energetickým závodem. Elektromontážní práce musí být provedeny odbornou firmou dle platných norem ČSN a při dodržení bezpečnostních předpisů pro práci na elektrickém zařízení. Zařízení bude provozováno majitelem daného objektu při dodržení všech předpisů pro vyhrazená el. zařízení. Zařízení smí obsluhovat osoby alespoň poučené .Opravy smí provádět firma, která má příslušné oprávnění pro montáž, opravy a revize zařízení. Dále musí být el. zařízení revidováno ve lhůtách podle ČSN 331500 a připojovacích podmínek příslušného Energetického závodu v dané oblasti . Revize budou provedeny dle ČSN 33 2000-6-61.

Certifikáty
Zobrazit certifikát Zobrazit certifikát - ČSN EN 61439
Zobrazit certifikát Zobrazit certifikát - požární odolnost, konstrukce, zdravotní nezávadnost

E-shop
E-shop: Elektrorozvodná jádra s protipožární odolností - vybavená Elektrorozvodná jádra s protipožární odolností - vybavená

ELZAM Bystřany, společnost s r.o., Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany, tel./fax: 417 536 080, e-mail: elzambystranysro@seznam.cz